FARMER tiếng việt là “Nông Dân” và vì sao là “FARMER” mà không phải là “Nông Dân” ???

Sản phẩm Việt Nam phải để tên Việt Nam mới nói lên lòng tự trọng dân tộc, đúng như vậy!

Nhưng chúng tôi thầm nghĩ rằng, thời buổi này ở thế kỷ 21 chúng ta đã hòa nhập và đang thay đổi những cái lạc hậu, chậm tiến hoặc những cái đang dậm chân tại chỗ so với thế giới cũng như gần nhất là trong khu vực, người Việt Nam không thua kém bất kỳ dân tộc nào trên thế giới, bởi vì chúng ta đã trải qua thời gian quá dài chống giặc ngoại xâm làm cho chúng ta chậm lại về tri thức và khoa học, nhưng ngày nay chúng ta không thua kém ai.

Là một quốc gia đang phát triển, trên đường hội nhập nên vấn đề ngôn ngữ để thể hiện tên sản phẩm, chỉ để làm sao dễ hòa nhập và đi vào lòng người nhanh nhất, dễ nhớ nhất, nhớ lâu nhất. Đây chỉ là vấn đề kinh doanh về sản phẩm đó mà thôi. Nhưng phải làm sao để nhận diện được thương hiệu quốc gia, như vậy bất cứ ai trên thế giới nhìn thấy logo FARMER Coffee là nhận ra ngay là sản phẩm, thương hiệu của người Việt Nam mặc dù để tên thương hiệu bằng tiếng nước ngoài.

logo-bantay-w

 

Thương hiệu cà phê!