Vai trò đối tác trong kinh doanh. Đầu tư Thành lập Hội quán bằng nguồn vốn của mình thông qua chi trả các khoản phí cho FARMER COFFEE, chi phí thiết kế, thi công, trang trí, mua trang thiết bị, vật dụng cho FARMER COFFEE hoặc đơn vị khác do FARMER COFFEE chỉ định thực hiện. FARMER COFFEE sẽ cung cấp dự toán và danh mục đầu tư cho đối tác trước khi đầu tư.

Hội quán FARMER Coffee

Hội quán FARMER Coffee

– Ký kết hợp đồng thuê mặt bằng và đảm bảo việc sử dụng mặt bằng trong quá trình kinh doanh.

– Thực hiện các nghĩa vụ đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và các nghĩa vụ khác theo quy định của Nhà nước.

– Tự quản lý hoạt động kinh doanh HỘI QUÁN với sự hỗ trợ của FARMER COFFEE và tuân thủ các quy định như sau:

+ Chỉ thực hiện kinh doanh các sản phẩm, nguyên vật liệu của FARMER COFFEE cung cấp và được cho phép bởi FARMER COFFEE  theo đúng công thức pha chế, chế biến được FARMER COFFEE cung cấp, hướng dẫn, đảm bảo chất lượng và giá bán quy định.

+ Tuyển dụng, đào tạo nhân viên, thực hiện chế độ lương thưởng, quản lý hoạt động HỘI QUÁN.

+ Đảm bảo sử dụng đúng nhãn hiệu “FARMER COFFEE”, hồ sơ, tài liệu, bí mật kinh doanh, công thức pha chế mà FARMER COFFEE cung cấp và chấp hành quy định về bảo mật.

+ Thanh toán phí đặt cọc đảm bảo, chi phí thiết kế, thi công, trang trí, cung cấp trang thiết bị, vật dụng.

+ Cung cấp thông tin về hoạt động của cửa hàng cho FARMER COFFEE.

+ Và các quy định khác được thể hiện trong hợp đồng hợp tác.

– Hưởng toàn bộ lợi nhuận kinh doanh của cửa hàng sau khi đã trừ đi chi phí hoạt động và nghĩa vụ thuế.

– Phối hợp cùng FARMER COFFEE và toàn bộ hệ thống FARMER COFFEE trong việc tổ chức hoạt động Pr, quảng cáo, khuyến mãi và các hoạt động khác liên quan đến phục vụ, quản lý… trong từng thời điểm.

– Luôn giữ hình ảnh hệ thống FARMER COFFEE đồng nhất, cam kết không để hình ảnh, thương hiệu của đối thủ cạnh trang dưới mọi hình thức.

FARMER COFFEE